Activities in Cardiff Bay

February 24, 2024
The Official Cardiff Bay

We’d love to expand a hot welcome to families and pals visiting the Vueling Cardiff Bay Beach come early july, develop you have got a great time! While you are right here look out for Vueling tasks happening at Beach and find out more about Spanish spots offered by Cardiff.

You'll travel with Vueling Airlines to Alicante, Barcelona, Malaga and Palma Majorca and luxuriate in a bright getaway from only €29, 99 each method when you book at vueling.com. We look forward to welcoming you shortly!

VUELING CARDIFF BAY SEASHORE BRINGS SUMMER ON TOWN

The beach is back – Cardiff will once more produce its very own seafront because of the return of this Vueling Cardiff Bay Beach (July 25 – September 5) cardiffbaybeach.co.uk), this time around with a brand new sponsor on-board, Vueling Airlines, whom fly Welsh holidaymakers off to Alicante, Barcelona, Malaga and Palma Majorca.

The metropolitan beach, which includes become these types of a hit in the Bay in recent years, is expected to attract a-quarter of a million individuals to the waterfront, with a container high in conventional seaside attractions to entertain families through the college holiday breaks.

The Vueling Cardiff Bay seashore is brought to the town yet again by Welsh events specialists Sayers Amusements, whose director Norman George Sayers said: “The coastline has been therefore preferred since we install it two summers ago, so it’s very good news to own Vueling on-board as our sponsor for year to help keep the momentum going. We’ve made some modifications to last year’s format to help make the coastline even more customer-focused, and visitors can look forward to bringing kids right down to a fun-filled, safe environment.”

The coastline features a giant child-friendly sandy beach, a shallow-water play location, multiple rides and games including a Zorb and helter-skelter, old-fashioned Ferris Wheel, no-cost live activity, refreshments, and also old-fashioned deck chairs for visitors to calm down during summer sunlight. Entry on Vueling Cardiff Bay seashore is no-cost, and you will find chargeable facilities on location. The coastline is a key component regarding the summer-long Cardiff Festival.

Spencer Birns, Aviation and Business Development Director at Cardiff Airport said: “The Beach is amongst the highlights on calendar of summer time activities in Cardiff and it is an excellent chance of Vueling Airlines and Cardiff Airport to reach off to visitors, informing folks about Spanish destinations readily available whenever you fly from Cardiff. It is possible to travel with Vueling Airlines to Alicante, Barcelona, Malaga and Palma Majorca from just €29, 99 each means. You Will See lots to see and do, plus Vueling tasks and treats to give away.”

DATGANIAD I’R WASG

TRAETH BAE CAERDYDD VUELING YN DOD Â’R HAF I’R DDINAS

Mae’r traeth yn ei ôl – a bydd Caerdydd eto’n creu ei glan môr ei hun yn Nhraeth Bae Caerdydd Vueling (25 Gorffennaf - 5 Medi traethbaecaerdydd.co.uk), y tro hwn gyda noddwr newydd, sef Vueling Arilines, sy’n hedfan twristiaid Cymru i Alicante, Barcelona, Malaga a Palma Majorca.

Disgwylir i’r traeth trefol, sydd wedi bod yn andros o boblogaidd yn y Bae dros y blynyddoedd, ddenu chwarter miliwn o bobl i lan y dŵr, gyda llond bwced o atyniadau glan môr traddodiadol i ddiddanu teuluoedd dros wyliau'r haf.

Cyflwynir Traeth Bae Caerdydd Vueling unwaith eto gan yr arbenigwyr digwyddiadau o Gymru, Sayers Amusements. Dywedodd y cyfarwyddwr, Norman George Sayers:“Mae’r traeth wedi bod yn hynod boblogaidd ers ei sefydlu ddau haf yn ôl, felly mae’n wych bod Vueling yn ei noddi ar gyfer y tymor newydd i gadw’r momentwm i fynd.Rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i’r fformat i wneud y traeth hyd yn oed yn well i gwsmeriaid, a gall ymwelwyr edrych ‘mlaen at ddod â’u plant i amgylchedd diogel a hwyl.”

Mae yno draeth tywod mawr i blant, ardal chwarae dŵr bas, amrywiaeth o reidiau a gemau gan gynnwys Zorb a Chwyrligwgan, Olwyn Fawr draddodiadol, adloniant byw am ddim, lluniaeth a hyd yn oed gadeiriau dec traddodiadol i ymwelwyr fola heulo.Mae mynediad am ddim, ond codir tâl are rai cyfleusterau ar y safle.Mae’r traeth yn rhan bwysig o Ŵyl Caerdydd sy'n cael ei chynnal dros yr haf.

Dywedodd Spencer Birns, Cyfarwyddwr Hedfan a Datblygu Busnes Maes Awyr Caerdydd:“Mae’r Traeth yn un o uchafbwyntiau haf Caerdydd ac yn gyfle gwych i Vueling Airlines a Maes Awyr Caerdydd gysylltu ag ymwelwyr, gan roi gwybod i bobl are yr holl lefydd hyfryd yn Sbaen y gallwch hedfan iddynt o Gaerdydd.Gallwch hedfan gyda Vueling Airlines i Alicante, Barcelona, Malaga a Palma Majorca are €29.99 bob ffordd.Bydd digon i’w weld a’i wneud, a bydd gweithgareddau a nwyddau ar gael gan Vueling.”

Source: www.cardiffbaybeach.co.uk
RELATED VIDEO
Cardiff Bay ปั่นจักรยานเล่น
Cardiff Bay ปั่นจักรยานเล่น
Cardiff Bay Barrage
Cardiff Bay Barrage
Caerdydd/Cardiff
Caerdydd/Cardiff
RELATED FACTS
Share this Post